Diada de Sant Jordi (Saint George’s Day)

  • Author: Josep Padilla
  • Town/City: Girona
  • Municipaly: Girona 
  • District: Gironès
  • Category: Costa Brava, Cultural Experiences
  • Tags: Sant Jordi, Girona, Gironès, Cultural Experiences