Categoria “General”

Introducció

Aquest lloc web ofereix una selecció d’imatges del territori, activitats, monuments, festes tradicionals, productes, infraestructures i serveis perquè pugueu descobrir amb una mirada la nostra oferta turística.
Aquestes fotografies es poden incloure en fullets, revistes, pàgines web i altres publicacions sempre que no tinguin preu de venda i s’hi facin constar les referències que identifiquen cada fotografia.

Funcionament

Per poder descarregar imatges, cal disposar d’un compte d’usuari. Si no disposeu d’un compte cal que us registreu omplint el formulari corresponent.
Llavors podeu procedir a la selecció d’imatges afegint-les a la cistella de compra i, una vegada feta la selecció, s’han d’acceptar les condicions d’ús i procedir a la descàrrega.

Condicions d’ús

Les imatges obtingudes poden ser utilitzades per qualsevol canal o mitjà respectant les condicions següents:

1 – Les imatges s’han de reproduir íntegrament. No poden ser modificades.
2 – S’han de fer visibles les referències que identifiquen cada imatge: lloc, nom del/de la fotògraf/a i referència de l’Arxiu d’Imatges PTCBG.
3 – No es poden destinar a la venda, ni incloure en publicacions destinades a la venda, ni en serveis que requereixin subscripció o accés de pagament previ.
4 – En la difusió de les imatges no es poden establir condicions d’ús o limitacions tècniques que difereixin de les presents condicions d’ús.
5 – L’obtenció de les imatges no comporta que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona doni suport a qui les utilitzi. No es pot incloure cap referència en aquest sentit, excepte amb autorització prèvia i per escrit del Patronat.
6 – Qualsevol utilització de les imatges diferent de l’autoritzada en aquestes condicions d’ús exigeix l’autorització prèvia i per escrit del Patronat.