Lloret de Mar

  • Foto: Maria Geli – Pilar Planagumà
  • Stadt/Ort: Lloret de Mar
  • Gemeinde: Lloret de Mar
  • Landstrich: La Selva
  • Kategorie: Costa Brava, Ortschaften
  • Tags: Lloret de Mar, La Selva, Ortschaften